Jdi na obsah Jdi na menu
 


Referát 6 - ČNB

14. 3. 2008

Česká národní banka – ČNB

 

ČNB má za úkol držet stabilitu měny. ČNB je bankou bank. Je to také banka státu. Spravuje státní dluh a vede účet státního rozpočtu. Dále má ČNB reprezentativní funkci na zasedání MMF a Světové banky. ČNB vydává bankovky a mince. Je oprávněná stanovit právním předpisem veškeré právní náležitosti bankovek a mincí.

Měnová politika:
Měnová politika je soubor opatření, kterými stát ovlivňuje množství peněz v ekonomice. Pokud ČNB zvýší nabídku peněz v ekonomice, zvýší se poptávka po zboží, zvýší se hospodářský růst a zvýší se zaměstnanost, ale zároveň se i zvýší inflace. Pokud ČNB sníží nabídku peněz v ekonomice, zmenší se poptávka po zboží, sníží se hospodářský růst a sníží se zaměstnanost, ale zároveň se sníží inflace.
Při provádění měnové politiky může Česká národní banka využít několika nástrojů:
- povinné minimální rezervy
- diskontní sazbu
- operace na volném trhu
- ostatní možnosti

Povinné minimální rezervy – Každá obchodní banka skládá u ČNB určitou část svých depozit. V současné době to je 10% z vkladu. Tuto rezervu určuje ČNB.
Diskontní sazba – Ústřední banka si za poskytnutí úvěru ostatním bankám účtuje úrok. Úroková míra,za kterou ČNB úrok poskytuje se nazývá diskontní sazba.
Zvýšení diskontní sazby - snížení zájmu bank o úvěry od ČNB, tím nastane snížení schopnosti bank poskytnout úvěr. Zvýší se úrokové sazby a tím se sníží zájem o úvěr ze strany klientů banky. Celá tato situace zapříčiní snížení poskytnutých úvěrů spotřebitelům a podnikatelům a tím se sníží množství peněz v ekonomice.
Operace na volném trhu – takto se nazývá proces nákupu a prodeje cenných papírů centrální bankou.
Ostatní – určení úvěrových limitů (určení bankám, kolik mohou poskytnout lidem úvěrů)
- stanovení minimálních úrokových sazeb u vkladů
- stanovení maximálních úrokových sazeb z úvěrů
Tato opatření se používají jenom nezbytně a krátkodobě.

Řízení peněžního oběhu:
ĆNB řídí peněžní oběh. Stanoví zásady platebního styku mezi bankami a způsob používání platebních prostředků. Od roku 1992 funguje zúčtovací centrum ČNB. Také se toto centrum nazývá clearingové centrum.Zajišťuje realizaci mezibankovního platebního styku. Každá banka má v clearingovém centru otevřený účet a na něm prostředky ke krytí plateb svých klientů. Banky předávají během dne do zúčtovacího centra data s platbami. Po převzetí příkazu je kontrolována formální správnost krytí a v kladném případě je platba zúčtována. V případě nedostatku prostředků je platba odložena do tzv. zadržené fronty, kde je až do doby, kdy je možné ji zaplatit.

Vykonávání bankovního dohledu:
Všechny banky se sídlem v České republice podléhají bankovnímu dohledu v ČNB. Cílem dohledu je omezení rizik a ochrana vkladatelů. ČNB se zaměřuje zejména na likviditu bank.